Poradíme Vám jak zviditelnit Váš web ve vyhledávačích!

SEO

SEO je metodika zabývající se úpravami webových stránek takovým způsobem, aby jejich forma a obsah byly lépe čitelné internetovými vyhledávači. Internetové vyhledávače procházejí v různých časových intervalech obsah webových stránek a dalších dokumentů, které analyzují a indexují.

Internetové vyhledávače hodnotí obsah Vašich stránek pomocí různých metrik. Přesné metody a algoritmy jsou většinou tajemství jednotlivých firem, ale existují základní vypozorované mechanismy, které jsou všeobecně známé.

Těchto a dalších poznatků využívají metody SEO. Mezi základní patří:

  1. Kvalitní obsah
  2. Validní kód
  3. Používání správných HTML tagů
  4. Krátká a neměnná URL adresa
  5. Budování zpětných odkazů
  6. Využívání meta tagů

Kvalitní obsah

Webová stránka by měla mít kvalitní obsah, který je unikátní. Obsah by měl být pravidelně aktualizován. To znamená neustále přibývají nové články, komentáře atd.

Důležitá je také struktura textu. To znamená pozice textu na stránce, zvýraznění klíčových slov, členění textu tak, aby důležitá slova byla na “očích”. Lidé na stránce nejprve hledají potřebné informace rychlým prohlížením stránky, jakmile na ně narazí, čtou zbytek textů.

Vytváření čtivých a poutavých textů je činnost, která se nazývá copywriting. Pokud máte zájem využít našich služeb psaní textů kontaktujte nás pomocí formuláře pro copywriting.

Validní kód

Stránky bývají velmi často penalizovány za nedodržování syntaxe HTML tagů. Zkontrolujte si zda je vaše stránka validní.

Používání správných HTML tagů

Každý HTML tag má své určení a proto by měl být použitý na správném místě. Mezi základní normy patří:

  1. Pro nadpisy jsou určeny tagy h1h6
  2. Pro zdůraznění textu se používá tag strong
  3. Používání popisků u obrázků a odkazů pomocí atributu title
  4. Používání alternativních popisů obrázků pro případ, že nemohou být zobrazeny pomocí atributu alt

Krátká a neměnná URL adresa

URL adresy by měli být krátké a neměnné, tak aby si je uživatel mohl jednoduše zapamatovat a odkazovat na ně. Vyvarujte se tedy odkazů, které jsou generovány redakčními systémy, obsahující spoustu parametrů.

Ukázka příkladu odkazu na katalog vozů bmw. První odkaz by se neměl používat.

http://www.priklad.cz/katalog.php?id=bmw

http://www.priklad.cz/katalog/bmw.html

Budování zpětných odkazů

Čím více bude na Vaše stránky odkazováno z jiných webů, tím lepší bude pozice Vašim stránek ve vyhledávačích. Odkazy mohou pocházet ze spřátelených webů, blogů a diskuzí. Nejjednodušší cestou je však registrace stránek do katalogů.

Využívání meta tagů

Jedná se hlavně o meta tagy pro popis (description) a klíčová slova (keywords).

Použití meta tagu description na ukázce katalogu vozů BMW:

<meta name=”description” content=”Katalog vozů značky BMW” />

Použití meta tagu keywords na ukázce katalogu vozů BMW:

<meta name=”keywords” content=”katalog vozů,bmw, německé vozy” />